DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ (10 Ekim)

Ruh sağlığı yerinde olan kişi, hem kendisi ile hem de çevresi ile olan ilişkilerinde barışık, kendisini, çevresini ve yaşamı seven kişidir.

Çağımız insanı bir yandan kentleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin getirdiği hızlı değişim içinde yalnızlığa itilmektedir. Diğer taraftan da günlük yaşamda başkalarıyla ilişki kurma ve sürdürmenin kaygısını yaşamaktadır. Böyle çözümü güç bir ikilem içinde bulunan günümüz insanı karmaşık sorunlar içinde yaşamaktadır. Bu durumda hem insanın kendi iç dünyasında denge ve düzen bozulmakta, hem de diğer insanlarla olan ilişkisinde bozulma, kargaşa hatta çatışma olmaktadır. Buna bağlı olarak da, çeşitli uyumsuzluklar ve ruh hastalıkları ortaya çıkmaktadır.

Bugün Amerika’da doğan çocukların onda biri bir ruh hastalığına tutulup tedavi görmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle Avrupa ve Amerika’nın birçok yerlerinde Psikolojik Danışma Merkezleri açılmıştır. Bu yolla bireyin kendisini daha iyi tanıması sağlanmakta, problemlerini toplum ve çevre şartları içinde çözme gücü artırılmaktadır.

Son yıllarda gerek ailede, gerek okulda ve bütün toplumsal çevrelerde ruh sağlığına ilgi artmıştır. Dünya Ruh Sağlığı Günü bu nedenle kutlanmaktadır.

Bir cevap yazın