Kaymakamlıktan Torba Çöplüğü ile ilgili Basın Açıklaması

0
70
????????????????????????????????????

Torba çöplüğünde yaşanan yangın sonrası yapılan bir basın açıklamasın da Kaymakamlığımıza da
atıfta bulunulması nedeniyle kamuoyunun bu konu hakkında doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bilindiği üzere 01.06.2017 tarihinde ilçemizde 3 adet yangın olayı yaşanmıştır. Havaların ısınması ile
alınan tüm tedbirlere rağmen yangın riskinin artığı bir gerçektir. Ayrıca torbadaki vahşi çöp depolama
merkezinin mevcut durumu potansiyel tehlike olarak bu riski daha da artırmaktadır.

Kaymakamlığımız Torba çöplüğünün bilinen bu mevcut durumunu yaklaşık iki ay önce bir raporla
tespit ederek buradan tüm ilçeyi tehdit edecek büyük yangınlar çıkabileceğini, çöp ayrıştırmasında
yasal olmayan ve sağlıksız ortamda çalışan insanların ölebileceğini tüm ilgili kurumlara gereği için
bildirmiş ve Valiliğimize ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza da bilgi vermiştir.

Gelinen süreçte; Sayın Valimizin direktifleri ve himayelerinde, özellikle Milletvekillerimizin siyasi
desteğiyle, Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Kaymakamlığımız, Bodrum
Belediyemiz, Orman Bölge Müdürlüğü, Orman şefliğimiz, siyasi partilerimiz hep birlikte torba
çöplüğünün rehabilitasyon projesinin gerçekleştirilmesi ve yeni çöp alanı bulunması için takibimizde
müşterek çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Vahşi depolama alanındaki yetkisiz firmaların çıkması ve barakalar yıkılması sağlanmış, hayati
tehlike riski olan insanların alandan bir daha dönmemek üzere yangından çok önce uzaklaştırılmaları
sağlanmıştır. Alanın Büyükşehir belediyemize devri süreci hızlanmıştır. Mevcut alanın ıslahı için en
sıkıntılı asama olan doğal sitte kurul izni alınmasında ve ormanla müşterek çalışılarak yeni alanlar
bulunmasında son aşamaya gelinmiştir.

İlçemiz için önem arz eden bu sorun devletimizin tüm kurumları ile işbirliği içinde çözülmeye
çalışılırken çıkan yangın sonrası çalışmaların her detayını bilen şahsımın tüm uyarılarına ve olumlu
çalışmalarla ilgili bilgilendirmesine rağmen bir takım gereksiz, isnatsız açıklamalarla ve suçlamalarla
kamuoyu yanlış bilgilendirilmiş, ortalık gerilmeye çalışılmıştır.

Doğrusu iyi niyetli olmadığını düşünmek istemediğim bu yaklaşımları anlayamıyor, herkesi
sorunun çözümüne katkıda bulunmaya,yapıcı olmaya, olumsuz girişimlerden uzak durmaya
çağırıyor, sorunun çözümünün takipçisi olduğumuzu, ancak; bir tür davranışları da üzüntüyle
karşıladığımızı ve tasvip etmediğimizi kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here